Cách thiền định trong phật giáo

Hướng Dẫn Cách Thiền Định Trong Phật Giáo Chuẩn Nhất

“Tâm an định thì trí sáng tỏ” là một trong những cụm từ ca ngợi tác dụng tuyệt vời của thiền định trong Phật giáo. Thiền định…